آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پخش محصولات روشنایی

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پخش محصولات روشنایی

1398-05-28

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پخش محصولات روشنایی در محیطی کاملا آرام و مثبت در محدوده جمهوری

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پخش محصولات روشنایی در محیطی کاملا آرام و مثبت در محدوده جمهوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی