آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر

1398-05-28

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر در محیط کاملا پرانرژی و جوان خوش برخورد و منظم و ترجیحا ساکن منطقه به همراه بیمه

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر در محیط کاملا پرانرژی و جوان خوش برخورد و منظم و ترجیحا ساکن منطقه به همراه بیمه

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی