آگهی استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

1398-05-28

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد خلاق و آشنا به دیزاین لباس های رسمی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد خلاق و آشنا به دیزاین لباس های رسمی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی