آگهی استخدام مجری در موسسه فرهنگی

استخدام مجری در موسسه فرهنگی

1398-05-28

استخدام مجری در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به اجرا زنده

استخدام مجری در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به اجرا زنده

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی