آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

1398-05-27

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود . موقعیتی مناسب برای افراد ماهر و آشنا به امور تخصصی

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود . موقعیتی مناسب برای افراد ماهر و آشنا به امور تخصصی

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی