آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-05-27

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی در شهرک غرب

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی در شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی