آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-05-27

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. فقط افراد آشنا به کار و دارای توانایی سرمایه گذاری در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. فقط افراد آشنا به کار و دارای توانایی سرمایه گذاری در ارتباط باشند

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی