آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-05-27

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود برای افراد آشنا به ادیت عکس و ویدیو و امور تخصصی مرتبط

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود برای افراد آشنا به ادیت عکس و ویدیو و امور تخصصی مرتبط

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی