آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-05-27

استخدام عکاس در موسسه هنری با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد دارای تجهیزات ضروری و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام عکاس در موسسه هنری با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد دارای تجهیزات ضروری و آشنا به ادیت عکس ها

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی