آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-05-23

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی جهت چند روز فعالیت در هفته. درآمد و درصد کاری خوب برای افراد آشنا به امور گرافیکی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی جهت چند روز فعالیت در هفته. درآمد و درصد کاری خوب برای افراد آشنا به امور گرافیکی

تهران سعد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی