آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت فعال

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال

1398-05-23

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال به صورت نیمه وقت با ظاهر مناسب شیک و منظم در محدوده مطهری

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال به صورت نیمه وقت با ظاهر مناسب شیک و منظم در محدوده مطهری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی