آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی نشاط پارس

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی نشاط پارس

1398-05-22

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی نشاط پارس با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی نشاط پارس با زنگ خور خوب

شیراز پایگاه هوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی