آگهی استخدام راننده با خودروی یخچالدار

استخدام راننده با خودروی یخچالدار

1398-05-22

استخدام تعدادی راننده با خودروی یخچالدار 6 تن جهت پخش محصولات لبنی کاله با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با خودروی یخچالدار 6 تن جهت پخش محصولات لبنی کاله با درآمد خوب

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی