باجاب

کاربر گرامی این آگهی منقضی شده است .

آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

1398-05-22

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب با شرایط مناسب برای فعالیت در دو شیفت کاری. افراد آشنا به کار فقط در ارتباط باشند

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب با شرایط مناسب برای فعالیت در دو شیفت کاری. افراد آشنا به کار فقط در ارتباط باشند

تهران امام حسین

اطلاعات تماس

آگهی منقضی شده است و امکان تماس وجود ندارد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی