باجاب

کاربر گرامی این آگهی منقضی شده است .

آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

1398-05-22

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب جهت فعالیت در شیفت شب. افراد خوش برخورد و دارای سابقه کاری مرتبط

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب جهت فعالیت در شیفت شب. افراد خوش برخورد و دارای سابقه کاری مرتبط

تهران قیطریه

اطلاعات تماس

آگهی منقضی شده است و امکان تماس وجود ندارد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی