آگهی استخدام بازاریاب جهت فروش کیک و کلوچه در یک شرکت معتبر غیردولتی

استخدام بازاریاب جهت فروش کیک و کلوچه در یک شرکت معتبر غیردولتی

1397-08-19

استخدام بازاریاب جهت فروش( کیک و کلوچه ) در یک شرکت معتبر غیردولتی با شرایط مناسب براي اطلاعات بيشتر باما تماس حاصل نماييد.

استخدام بازاریاب جهت فروش( کیک و کلوچه ) در یک شرکت معتبر غیردولتی با شرایط مناسب براي اطلاعات بيشتر باما تماس حاصل نماييد.

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی