آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-05-22

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد ماهر و دارای وسیله نقلیه مناسب

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد ماهر و دارای وسیله نقلیه مناسب

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی