آگهی استخدام راننده با کامیونت کفی بغل باز شو

استخدام راننده با کامیونت کفی بغل باز شو

1398-05-22

استخدام تعدادی راننده با کامیونت کفی بغل باز شو جهت حمل بلوک با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با کامیونت کفی بغل باز شو جهت حمل بلوک با شرایط کاری خوب

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی