آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر

1398-05-22

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر با درآمد خوب. افراد فعال -آشنا به امور اینترنتی و رایانه ای در ارتباط باشند

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر با درآمد خوب. افراد فعال -آشنا به امور اینترنتی و رایانه ای در ارتباط باشند

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی