آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

1398-05-21

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز با درآمد مناسب برای افراد خلاق- فعال و آشنا به امور تخصصی شبکه های اجتماعی

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز با درآمد مناسب برای افراد خلاق- فعال و آشنا به امور تخصصی شبکه های اجتماعی

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی