آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-05-20

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی جهت ارتقا سطح خدمات خود.موقعیت کاری مناسب برای افراد ماهر و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی جهت ارتقا سطح خدمات خود.موقعیت کاری مناسب برای افراد ماهر و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی