آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-05-20

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز جهت رشد گروه خود.مناسب افراد آشنا به برنامه های گرافیکی و نویسندگی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز جهت رشد گروه خود.مناسب افراد آشنا به برنامه های گرافیکی و نویسندگی

تهران دروس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی