آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-05-20

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. موقعیتی مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور سایت

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. موقعیتی مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور سایت

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی