آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-05-20

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در یک شرکت حمل و نقل معتبر با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در یک شرکت حمل و نقل معتبر با شرایط کاری خوب

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی