آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-05-19

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تراشکاری با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تراشکاری با درآمدی مکفی

تهران شهر آرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی