آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1398-05-19

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت کار در یک شرکت معتبر با درآمد خوب و مزایا

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت کار در یک شرکت معتبر با درآمد خوب و مزایا

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی