آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-05-19

استخدام تدوینگر در موسسه هنری بدون نیاز به حضور در محل کار. برای افراد آشنا به برنامه های تخصصی و امور فضای مجازی

استخدام تدوینگر در موسسه هنری بدون نیاز به حضور در محل کار. برای افراد آشنا به برنامه های تخصصی و امور فضای مجازی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی