آگهی استخدام فروشنده جهت کار در مغازه الکتریکی

استخدام فروشنده جهت کار در مغازه الکتریکی

1398-05-18

استخدام فروشنده مجرب و مسلط جهت کار در مغازه الکتریکی افضلی برای همکاری لطفا رزومه خود را واتساپ نمایید.

استخدام فروشنده مجرب و مسلط جهت کار در مغازه الکتریکی افضلی برای همکاری لطفا رزومه خود را واتساپ نمایید.

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی