آگهی استخدام راننده با نیسان و ایسوزو

استخدام راننده با نیسان و ایسوزو

1398-05-18

استخدام تعدادی راننده با نیسان و ایسوزو جهت کار در شرکت پخش پارسیان گستر جنوب با مزایا

استخدام تعدادی راننده با نیسان و ایسوزو جهت کار در شرکت پخش پارسیان گستر جنوب با مزایا

اهواز کوی مهدیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی