آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی سرویس تشریفات

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی سرویس تشریفات

1398-05-18

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی سرویس تشریفات با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی سرویس تشریفات با درآمد بالا

کرج دهقان ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی