آگهی استخدام کارمند فروش جهت دفتر فروش سایپا

استخدام کارمند فروش جهت دفتر فروش سایپا

1398-05-17

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا و فن بیان عالی جهت دفتر فروش سایپا در زمینه فروش خودرو.

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا و فن بیان عالی جهت دفتر فروش سایپا در زمینه فروش خودرو.

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی