آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-05-17

استخدام 5 نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری با شرایط کاری خوب

استخدام 5 نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری با شرایط کاری خوب

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی