آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-08-15

استخدام کارمند اداری خانم جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب و در محیطی آرام و اداری

استخدام کارمند اداری خانم جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب و در محیطی آرام و اداری

تهران سنگلج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی