آگهی استخدام راننده با وانت نیسان مزدا پیکان و آریسان

استخدام راننده با وانت نیسان مزدا پیکان و آریسان

1398-05-16

استخدام تعدادی راننده با وانت نیسان،آریسان،وانت پیکان و مزدا جهت کار در وانت تلفنی آرا با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت نیسان،آریسان،وانت پیکان و مزدا جهت کار در وانت تلفنی آرا با زنگ خور خوب

شیراز بنی هاشمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی