آگهی استخدام راننده با وانت پیکان نیسان و ایسوزو

استخدام راننده با وانت پیکان نیسان و ایسوزو

1398-05-16

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،نیسان و ایسوزو جهت همکاری با مزایا

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،نیسان و ایسوزو جهت همکاری با مزایا

شیراز سرداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی