آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1398-05-16

استخدام تعدادی راننده با نیسان مسقف جهت کار در یک شرکت معتبر با مزایا

استخدام تعدادی راننده با نیسان مسقف جهت کار در یک شرکت معتبر با مزایا

کرج شهرک بنفشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی