آگهی استخدام منشی خانم در املاک

استخدام منشی خانم در املاک

1398-05-16

استخدام منشی خانم در املاک با ظاهر مناسب و منظم با حقوق مکفی محدوده صد دستگاه

استخدام منشی خانم در املاک با ظاهر مناسب و منظم با حقوق مکفی محدوده صد دستگاه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی