آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-05-14

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ستارخان

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی