آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1398-05-14

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بالا

کرج مارلیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی