آگهی استخدام منشی خانم در گالری پارچه مبلی

استخدام منشی خانم در گالری پارچه مبلی

1398-05-14

استخدام منشی خانم در گالری پارچه مبلی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در گالری پارچه مبلی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی