آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-05-14

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی