آگهی استخدام کارمند خانم در بیمارستان دامپزشکی

استخدام کارمند خانم در بیمارستان دامپزشکی

1398-05-13

استخدام کارمند خانم در بیمارستان دامپزشکی با ظاهری مرتب و آراسته با حقوق مناسب در محدوده اختیاریه

استخدام کارمند خانم در بیمارستان دامپزشکی با ظاهری مرتب و آراسته با حقوق مناسب در محدوده اختیاریه

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی