آگهی استخدام منشی خانم در مجتمع آموزشی فنی سازان

استخدام منشی خانم در مجتمع آموزشی فنی سازان

1398-05-13

استخدام منشی خانم در مجتمع آموزشی فنی سازان با ساعت کار 9 الی 18 فعال و پیگیر متعهد و صادق

استخدام منشی خانم در مجتمع آموزشی فنی سازان با ساعت کار 9 الی 18 فعال و پیگیر متعهد و صادق

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی