آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-15

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و پیگیری مشتریان از ساعت 8 الی 15:30 با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و پیگیری مشتریان از ساعت 8 الی 15:30 با حقوق مناسب

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی