آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس

استخدام راننده جهت کار در آژانس

1398-05-12

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در آژانس برج سفید با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در آژانس برج سفید با درآمدی رضایت بخش

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی