آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس ادیب

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس ادیب

1398-05-12

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس ادیب با درآمد مکفی

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس ادیب با درآمد مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی