آگهی استخدام راننده با خاور یخچالدار

استخدام راننده با خاور یخچالدار

1398-05-12

استخدام تعدادی راننده با خاور یخچالدار جهت حمل محصولات پروتیئنی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با خاور یخچالدار جهت حمل محصولات پروتیئنی با درآمد خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی