آگهی استخدام راننده با ایسوزو و نیسان یخچالدار

استخدام راننده با ایسوزو و نیسان یخچالدار

1398-05-12

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار و ایسوزو جهت کار در شرکت پخش دارو با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار و ایسوزو جهت کار در شرکت پخش دارو با درآمد خوب

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی