آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-08-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق مناسب جهت انجام امور اداری

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق مناسب جهت انجام امور اداری

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی