آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1398-05-12

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ساعت کاری 9 الی 18 با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ساعت کاری 9 الی 18 با حقوق ثابت

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی